Du har garanteret nogle steder, hvor du foretrækker at handle dagligvarer ind. Det kan være fordi, det er et sted, hvor du ved, at du kan få det meste til en god pris og god kvalitet, og skulle de så ikke have lige dét, som du mangler, så kender du nogle andre steder, som du kan besøge, men den første butik bliver omdrejningspunktet, som du gør dine køb ud fra. Det samme gælder måske også, hvis du skal have mere specifikke ...